10 Mayıs 2017 Çarşamba

Suyu Kirden Arındırmanın Yeni Yöntemi GeliyorSeyreltik kirletici konsantrasyonlarını sudan ayırma işlemleri enerji kullanılarak veya kimyasal yoğunluk ayrışımı ile gerçekleşiyordu. MIT tarafından gerçekleştirilen yeni metod ile birlikte istenilmeyen en küçük kir bileşikleri bile rahat bir şekilde sudan ayırt edilebiliyor.
Yeni metod Enerji ve Çerve Bilimi dergisinde anlatıldı. Bu metod, elektrokimyasal işlemleri kullanılarak tarım ilacı, kimyasal ve gübresel ürünlerden kalan pis artıklar en küçük molekül konsantrasyonun da bile ayrılıyor. Bu metod aynı zamanda, yüzey reaksiyonlar arasındaki rekabetin sonucunda geleneksel elektrokimyasal ayırma metodunun asitlik dalgalanmaları ve performans kayıpları gibi sınırlarına değinir.
Günümüzde, seyrek kirlilikleri ayırt etmek için kullanılan metodlar zar filtreleme gibi oldukça pahalı ve en küçük partiküllere etki edemeyecek sistem kullanılmakta ve bu sistemler yüksek voltaj kullanılarak kirlerin ayrılması hedeflenirken bir taraftan da doğal olmayan enerjinin su içerisine enjekte edilmesine sebep olur.
Yeni sistemde su, kimyasal etki altına alınmış yüzey arasında pozitif ve negatif elektronlar arasında bağ kurar. Bu elektrot yüzeyler Faraday metalleri ile kaplıdır ve bu metaller ile birlikte aksiyonların pozitif veya negatif yüklü olması sağlanır. Bu aktif gruplar kir molekülü tarafından güçlü bir şekilde bağlanacak halde ayarlanır. Araştırmalar sonucunda milyonlarca parça pis madde konsantrasyonun uzaklaştırılması gerçekleştiği görülmüştür.
Bir önceki araştırmalar elektrotlar üzerinde yoğunlaşmıştı ki bunlar yüksek voltajlara ulaşıp kirletici bileşikler üretti. Fonksiyonlaşmış elektrotların hem negatif hem de pozitif kutuplarda kullanımı ile birlikte yan etkiler yok edilmiş oldu. Bu asimetrik sistemler pozitif ve negatif toksik iyonların aynı zaman dilimi içerisinde eşzamanlı uzaklaştırılmasını sağlar.
Aynı aşamalar, önemli değere sahip olan bileşiklerin veya ilaçların üretim aşamasında kurtarılması üzerinde de uygulanmalı, aksi takdirde aşırı madde üretimini engelleyemez ve tasarruf yapamayız. Sistem çevrenin daha sağlıklı hale gelmesi, toksik kimyasal maddelerin uzaklaştırılması ve kimyasal bitki üzerinde değerli ürünlerin verimli kullanılması veya atılması halinde kullanılabilir.
Sistem gayet çekici fakat pratikte, kir bileşikler ile başa çıkması için birçok aşamasının dizayn edilmesi gerekmektedir. Verimli elektriksel sistem solar paneller yardımıyla çalıştırılabilir.
Yüksek basınç ve elektrokimyasal sistemler yüksek voltaj ihtiyacı duyar iken yeni sistemde düşük voltaj ve basınç yeterlidir.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

YAZAR HAKKINDA

0 yorum: